Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Navigace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Předškolní vzdělávání je poskytováno pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Do Mateřské školy – Město, Týniště nad Orlicí, budou přednostně přijímány:

  • Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnout nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
  • Tyto děti mají:
  • Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu nebo jsou umístěny v tomto obvodu v dětském domově
  • Jsou vedeny na seznamu poskytnutém městským a obecním úřadem, případně děti, které doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
  • Děti s trvalým pobytem v Týništi nad Orlicí a obci Nová Ves podle věku od nejstaršího po nejmladší.
  • Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2021/2022 se dále bude vzdělávat podle věku od nejstaršího po nejmladší.
  • Děti bez ohledu na trvalý pobyt podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load