Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Objednávkový systém

Stravu je možné objednat přes objednávkový systém naší školy. 

Případně na telefonu školní jídelny +420 494 377 822, +420 727 965 762

Nevíte si rady? Poradíme Vám

Přihlášení uživatele

Výběr jídelny - zadejte číslo naší jídelny "4716".

Uživatel - označení je uživateli přiděleno na jídelně při registraci. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Heslo - zadejte heslo pro přihlášení uživatele. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Uložit údaje - pokud je zatrženo, uloží se údaje do cookies v prohlížeči a příště již budou předvyplněny.

Záložky - v přihlašovacím dialogu máte možnost vytvořit 5 záložek a pod nimi uložit údaje pro jednotlivé uživatele.

Objednávky stravy

Odeslat - provede odeslání objednávek

Tisk - zobrazení objednávek pro tisk s možností tisku jen objednaných jídel nebo celého období

Informace - zobrazení informací o přihlášeném uživateli

Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu příslušného řádku (zaškrtnuté zaškrtávací políčko = objednáno, nezaškrtnuté = neobjednáno). Pokud je zaškrtávací políčko červené nelze provádět změny, pokud je modré lze jen odhlašovat a pokud je zelené lze přihlašovat i odhlašovat. Strava obsahující alergeny je označena ikonkou .

Ve formuláři pro hromadné strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí zapsáním požadovaného počtu jídel do přístupné položky příslušného řádku. Stavy 10 = přihlásit 10 jídel, 0 = odhlásit všechna jídla, nevyplněno= beze změny. Strava obsahující alergeny je označena ikonkou .

Zpracování objednávek stravy 
Jídelna je připojená k aplikaci Strava.cz OFF-LINE, tedy jídelna si stahuje objednávky např. jen jednou denně a aplikace Strava.cz dostává přihlášky a odhlášky provedené na jídelně se zpožděním. Kontroly zda lze přihlášku či odhlášku akceptovat, jsou prováděny i při vyhodnocení na jídelně. To znamená, že přihláška či odhláška, kterou aplikace Strava.cz umožní,  nemusí být akceptována a strávník je případně informován na svoji adresu elektronické pošty.
Níže je uveden postup, jak jídelna postupuje při vyhodnocení přihlášek a odhlášek individuálních strávníků.

Přihlášení:

  • pokud je požadovaný druh objednán, neprovede se nic
  • pokud není objednán žádný druh, přihlásí se požadovaný druh
  • pokud je již objednán jiný druh v chodu, odhlásí se, a přihlásí se požadovaný druh

Odhlášení: 

  • pokud není požadovaný druh přihlášen, neprovede se žádná změna
  • pokud je požadovaný druh přihlášen, odhlásí se


Objednání stravy je možné také přes mobilní aplikaci

18.3.2017 11:09:49 | přečteno 544x | michaela.diblikova
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load