Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Údaje o škole

Zřizovatelem Mateřské školy-Město, Týniště nad Orlicí, Lipská 259 je město Týniště nad Orlicí.

Předškolní zařízení je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí ze dne 16. 9. 2002.

Rada města Týniště nad Orlicí dne 1.9.2018 v souladu s ustanovením § 166, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění pozdějších předpisů jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy-Město,Týniště nad Orlicí, Lipská 259

Denisu Křížkovou, DiS. – jako statutární orgán samostatné příspěvkové organizace

  • Kontrolní činnost zajišťuje Česká školní inspekce
Telefon:
  • MŠ – 494 377058, 727 965 779
  • ŠJ – 494 377822, 727 965 762


Úřední deska naší mateřské školy je součástí úřední desky Městského úřadu Týniště nad Orlicí.

16.3.2017 23:47:43 - aktualizováno 29.10.2018 8:29:45 | přečteno 308x | admin.tyniste
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load