Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Tradiční akce

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ – TO JE ZLATÉ PONDĚLÍ

Celoškolní akce na zahradě mateřské školy. Setkání dětí a učitelek, zpěv a tanec, soutěže na stanovištích.

INDIÁNSKÁ STEZKA

Na způsob stopované- procházka po vyznačené trase s různými úkoly. Zakončeno piknikem na louce.

VESMÍR

Celoškolní akce. Děti jsou seznamovány hravou formou s vesmírnou soustavou. Závěrem projektu je návštěva planetária v Hradci Králové.

DRAKIÁDA

Celoškolní akce. Cíl: osvojení si přiměřených praktických dovednostíTýdenní celoškolní akce zaměřená na práci s materiálem, výstava draků, přehlídka draků a létání na školní zahradě, soutěže.

SNĚHULÁKŮV DEN

Celoškolní akce probíhá na školní zahradě.

ZAJÍČKOVO SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE

Akce probíhá před velikonočními svátky. Je plánována na naší školní zahradu, nebo při nepříznivém počasí se uskuteční v prostorách tříd na jednotlivých odděleních.

DEN ZEMĚ

Celoškolní akce s oslavou Dne Země 22. dubna.

Den Země se stal na naší škole již dobrým zvykem. Víme, že je to jen špetka toho, co bychom  pro  naši  planetu  mohli  udělat, přesto věříme,  že  i naší snahou přispějeme k ochraně životního prostředí. Tento svátek slavíme vycházkou s plněním úkolů. Děti si vyzkoušejí některé praktické aktivity a hry přímo v přírodě a dozví se nové informace.

MEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Celoškolní akce. Projekt se zaměřuje na získávání poznatků z přírody-užitek včel a následná výroba medu. Závěrem projektu je vzdělávací

program odborníka.

OLYMPIÁDA

Celoškolní akce probíhá na městském stadionu, předchází jí průvod městem. Projekt směřuje k rozvoji pohybových dovedností dětí se zdůrazněním sounáležitosti ve třídě, zdravé soutěživosti. Zaměření je rozšířené o vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a o vytváření základů aktivních postojů ke světu. Děti zastupují různé části světa (Afrika, Amerika, Grónsko, Austrálie)

Integrovaný blok navazuje na projekt Cesta kolem světa.

VÝLET

Místo výletu je dáno tříletým obdobím v mateřské škole.

1 rok – Návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové

2 rok – Procházka zámeckou zahradou v Častolovicích, zkrácená prohlídka zámku, pozorování zvířat v zámecké mini ZOO

3 rok – výstup na hrad  Potštejn, prohlídka hradeb, sestup lesem do údolí Vochtánka

Výletu předchází projektová činnost zaměřená k danému místu.

ŠKOLNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST – DEN DĚTÍ

Celoškolní akce.Charakteristika a cíl:Tradiční společná akce rodičů a dětí. Činnosti, které vedou děti k aktivnímu zapojení a radostnému prožitku ze společné oslavy závěru školního roku. Záměrem je vytvoření prostředí vyjadřující pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí, rodiči i zaměstnanci školy. Projekt podporuje dojmy a prožitky z průběhu celého školního roku. Podporuje sebevědomí a iniciativní jednání dítěte při samostatné i skupinové činnosti. Posiluje kolektivní cítění, sounáležitost se skupinou, vývoj dětských přátelství.


Další akce MŠ

Bruslení

Ve spolupráci s Českým hokejovým svazem a MŠMT děti jezdí čtyři dopoledne v zimních měsících bruslit na zimní stadion do Opočna. Pod vedením trenérů se tak u nich rozvíjejí pohybové dovednosti i morálně volní vlastnosti.

Lyžování

Ve spolupráci energyschool se pravidelně účastníme v Olešnici v Orlicích horách lyžařského výcviku. Pod vedením zkušených lektorů.

1.11.2019 14:02:32 | přečteno 369x | admin.tyniste
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load