Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

GDPR

Mateřská škola - Město, Lipská 259, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 750 15 048 v souladu s článkem 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sděluje dozorovému úřadu, že jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Společnost EUmat s.r.o, pověřená osoba p. Daniel KUTAL, tel. 602 487 389, email: poverenec@tyniste.cz. Informace o jmenování pověřence byla zároveň v souladu s nařízením zveřejněna na webových stránkách.


27.1.2020 9:19:18 | přečteno 220x | denisa.krizkova
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load