Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Aktuality ze školy

Mikulášská nadílka Třída ježečci v karanténě Obědy v době karantény Třída ovečky v karanténě! Bruslení v Opočně ZRUŠENO. DRAKIÁDA VE ŠKOLCE Zavřeno dne 29.10.2021 Knihovna pro předškoláky Již zítra 8.10.2021 Posvícenská zahradní slavnost Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz Nové fotografie Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ ZÁPIS DO MŠ NA ČERVENEC Zápis 2021/2022 Ze života včel Focení tříd Informace k provozu školy od 26.4.2021 Den Země- fotografie DEN ZEMĚ- HURÁ VEN S BATOHEM. Testy Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno Přihlášení dětí zdravotníků a dalších Aktuální informace k otevření školy Uzavření škol Karneval ve školce Zaměstnanci a děti z mateřské školy obdarovali klienty Geriatrického centra Mateřská škola uzavřena od 21.12.-31.12.2020 Provoz mateřské školy ve dnech 15.12.-18.12.2020 Pozor mimořádná situace Mikulášská nadílka Listopadové akce zrušeny Uzavření Mateřské školy – Město ve dnech 26.-30.10.2020 Covid -19 Přerušena dodávka vody Vážení rodiče Opatření Vrácení přeplatků Zdražení stravy z důvodů pestrosti jídelníčku a zdražování potravin Poprvé ve školce od 1.9.2020 Vážení a milí rodiče Video a fotografie z pasování školáků Loučení s předškoláky Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 Pokyny pro rodiče Zahájení provozu mateřských škol Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 Předpokládané znovu otevření Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 Informace pro rodiče předškoláků Školné UZAVŘENÍ ŠKOLY Den s hasiči Fotky z karnevalu ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO projektový den STAVITEL MĚSTA Maškarní karneval Napsali jsme do zpravodajů Informace GRAFOMOTORIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Drakiáda První fotografie z bruslení Vánoční focení pro MŠ- Bílé sáňky Info. bruslení Fotky z akce: Když je u nás posvícení Indiánská stezka Exkurze do hvězdárny Dopravní hřiště s městskou policií. Dětský den a rozloučení s předškoláky na školní zahradě. Informace o výletu (Ježečci) Akce ZUŠ Návštěva ZŠ Týniště nad Orlicí Výlet do ZOO DEN MATEK Hurá ven s batohem Velikonoční zajíček Karneval v MŠ Sněhuláci (článek) Lyžování (článek) Kde najdu fotografie Sněhulák GRAFOMOTORIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY Informace k lyžování PŘEJEME VÁM HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Mikulášská nadílka Vánoční modelování s besídkou Vánoční modelování s besídkou indiánská stezka 2018 Když je u nás posvícení Indiánská stezka Mateřská škola – Město vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelky To je zlaté posvícení Uzavření školky Zahajovací schůzka nových dětí Zahradní slavnost Olympiáda Dopravní hřiště s Městskou Policií Školní výlet Den s hasiči MŠ uzavřena od 2.7.2018-31.7.2018 Zápis na období od 1.8.-31.8.2018 Seznam přijatých dětí od 1.9.2018 Exkurze v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí Dravci u nás na školní zahradě 8.6.2018 – ŠKOLNÍ VÝLET 25.5.2018 Zvířata kolem nás Společné focení tříd 60.výročí založení vojenského zařízení Týniště nad Orlicí Zdravé oči našich dětí Den matek Den Země Zápis do Mateřské školy – Město Logopedická prevence vývoj řeči Návštěva semenářského závodu Lesů České republiky v Týništi nad Orlici Návštěva Základní školy Týniště nad Orlicí Další informace o lyžování od 12.3.-16.3.2017 Fotografování děti Informace o lyžování od 12.3.-16.3.2017 Beseda s Mgr. Renatou Hejnovou Základní škola Týniště Dětský maškarní karneval Divadlo o Tučňácích Jak šel buben do světa Grafomotorika pro předškoláky Uzavření MŠ Město o vánocích Ztráty a nálezy Soptíkovo lyžování 2018 - návod na přihlášení dítěte Vánoční fotografování Vánoční modelování z keramické hlíny Vánoční posezení Mikulášské zvonění Soptíkovo lyžování Prodej kovových lehátek Vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelky mateřské školy Logopedické vyšetření Bruslení v Opočně s mateřskou školou Indiánská stezka Slavnostní otevření školní zahrady DRAKIÁDA – 5.10.2017 od 9,00 hod. v parku Odhlašování stravy v době omezeného provozu Focení v mateřské škole od 18.9. - 22.9.2017 Docházka dětí o podzimních prázdninách 2017 Školní rok 2017/2018 Informace ke školnímu roku 2017/2018 UPOZORNĚNÍ MŠ Město - vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelky mateřské školy Anketa - semináře s rodiči a širokou veřejností Změny u školní jídelny Úplata za předškolní vzdělávání pro měsíc 8/2017 a školní rok 2017/2018 Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání NOVINKY ZE ŠKOLKY Fotografování celé třídy Semináře pro rodiče Školní výlet na hrad Potštejn

Změny u školní jídelny

Vážení rodiče,

Od 1.7.2017 dochází k avizovaným změnám ve školní jídelně 

  • podražení čipů – všechny odsouhlasené čipy po tomto termínu jsou zdraženy na částku 100,- Kč / za 1 čip …jedná se zálohu, tedy čipy jsou stále majetkem MŠ a je nutné k ním i takto přistupovat. Zdražení bylo strženo automaticky z uhrazených jistit v MŠ po odsouhlasení stavu čipů v oběhu k datu 30.6.2017.

Téměř denně dochází k porušování pravidel bezpečného užívání čipů právě z Vaši strany. Dovolte mi apelovat právě na Vás jako rodiče na ostražité jednání a chování vůči cizím lidem, kteří se pohybují v prostoru MŠ. Není možné tolerovat ani omlouvat vpouštění cizích osob do budovy, což se nyní stává. Cizí osoby mohou využít telefonního spojení na MŠ, dveřních zvonků. Prověřte slušným chováním a jednání osoby, které se dožadují vpuštění do budovy, případně doporučte využití dveřního zvonku či telefonu MŠ.

Svým nezodpovědným chováním ohrožujete bezpečnost svých dětí i odložených věcí!

Je třeba si uvědomit, že čipový systém byl zaveden z důvodu zajištění bezpečnosti v budově MŠ.

Změny ze školní jídelny:

  • otevření objednávkového systému, nově zřízených kont – využijte základních přihlašovacích údajů (nelze měnit) a prvotního hesla (lze měnit) na www.strava.cz, dle instrukcí vedoucí ŠJ, které jste obdrželi proti podpisu.
  • zůstatek jistin po odečtu podražení čipů Vám budou převedeny jako počáteční stav kont dítěte
  • zajistěte úhradu školného i stravného (jednou společnou částkou) pro měsíc září 2017, proveďte do 20.8.2017 na účet číslo: 115-4129390247/0100 u KB, nebo poštovní poukázkou pod správně přiděleným variabilním symbolem.

Žádáme Vás o dodržení termínu úhrady stravného a a kontrolu čísla Vašeho účtu u přihlášky za stravování – třídní učitelka

Všechny další úhrady je nutné provést vždy předem –nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce stravování bezhotovostním převodem

na účet č.: 115-4129390247/0100

Variabilní symbol:  …………(dle pokynů vedoucí ŠJ = shodný s číslem konta)

Výše zálohy stravného = počet dní x sazba stravného

Výše platby školného………….……………,-Kč

Denní sazby stravného:

  • předškolák s odkladem školní docházky………………………………… ....….39,- Kč
  • dítě s celodenní docházkou (přesnídávka+oběd+svačina)…….….................. .…36,- Kč
  • dítě s polodenní docházkou (přesnídávka+oběd, nebo oběd+svačina) 30,- Kč/26,- Kč
  • zaměstnanec MŠ a cizí strávníci: dle pokynů vedoucí ŠJ

V případě úhrady stravného či školného u dvou a více dětí, či strávníků z jedné rodiny (např. 2děti MŠ, cizí strávník+dítě MŠ, zaměstnanec + dítě MŠ apod…) lze dohodnout formu úhrady společnou částkou, s uvedením VS hlavního konta…projednejte s vedoucí ŠJ.

Každý měsíc, každý den můžete mít svoje finance pod kontrolou, včetně odhlašení a přihlašení stravy + pohybů prostředků na kontu. Tedy lze si regulovat dle aktuální výše. Konto strávníka však nikdy nesmí být v záporném čísle!!! Zajistěte si dostatek prostředků na kontu.

Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně na konci školního roku (u MŠ tedy k 31.8.). O měsíční kontrolu počtu odebrané a odhlášené stravy můžete požádat vedoucí stravování. Přeplatky Vám vrátíme na Váš účet, který uvádíte v přihlášce ke stravování. Přeplatky je možno převést do následujícího roku, nebo převést na sourozence – a to na základě Vaši písemné žádosti o vypořádání přeplatku.

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit DEN PŘEDEM do 13.00 hodin. Odhlášky se zadávají od 13.00 do 13,30 hod, po uplynutí této doby je stravování automaticky přihlášeno podle zadané objednávky na přihlášce a nastavených stravovacích zvyklostech jednotlivce. Ukončení stravování ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.

NEMOC – je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování, pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro děti MŠ pouze v době uzavření provozu, v době omezeného provozu si musí odhlásit každý sám!

Provozní doba školní jídelny :  6,00  -  14,30 hodin.

Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

Mateřská škola:  494 377 058, 774 259 256

ikona souboruPřihláška ke stravování 2017

16.6.2017 7:56:15 | přečteno 184x | admin.tyniste
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load